sobota , 15 czerwca 2024
Home / News / Jak chronić nazwę firmy przed nieuczciwą konkurencją??

Jak chronić nazwę firmy przed nieuczciwą konkurencją??


[ SEOWind.io - pisz treści które rankują się w TOPach ]

Dziś niemal w każdej branży jest duża konkurencja. Aby wyróżnić się na jej tle przedsiębiorcy stosują różne metody. Czego by jednak nie próbowali, każdy z nich zaczyna od wyboru bardziej bądź mniej oryginalnej nazwy. To właśnie ona pozwala klientom dokonać świadomego wyboru. I z czasem to właśnie marka staje się najcenniejszym aktywem firmy.

“Gdyby trzeba było podzielić firmę, to oddałbym majątek, halę produkcyjną i wyposażenie,

a sobie zatrzymałbym markę – i tak wyszedłbym na tym o wiele lepiej.”

John Stuart, dyrektor w korporacji Quaker.

Jak chronić nazwę firmy bez formalnej rejestracji?

Prawo zapewnia Ci pewien minimalny poziom ochrony nazwy firmy, nie z samego faktu założenia działalności gospodarczej bądź spółki, ale w następstwie jej rzeczywistego używania w obrocie. W momencie kiedy rejestrujesz firmę, urzędnik nie sprawdza czy nazwa, którą wybrałeś, nie narusza przypadkiem prawa. Efektem tego jest to, że w rejestrach można znaleźć sporo przedsiębiorców używających identycznej nazwy. Przykładowo w CEIDG znaleźć można prawie 600 ART-BUD-ów.

Nie zmienia to jednak faktu, że w sytuacji, kiedy przedsiębiorca jako pierwszy posługiwał się danym określeniem, to prawo do pewnego poziomu go chroni.

Ochrona nazwy firmy w oparciu o prawa autorskie.

Powszechnie przyjmuje się, że z samego faktu wymyślenia nazwy firmy takiej sobie przysługują prawa autorskie. Teoretycznie tak, bo definicja utworu jest bardzo obszerna. W praktyce jednak sądy przyjmują, że pojedyncze słowo bądź proste zestawienia słów nie są utworami. Chodzi o to, że są za mało oryginalne i to nawet wtedy, kiedy są neologizmami. Aby więc nazwa firmy była chroniona prawem autorskim, poziom tej oryginalności musi być nadzwyczaj wysoki. Nawet jednak to nie gwarantuje, że sąd uzna ją za utwór.

Ochrona nazwy firmy w oparciu o kodeks cywilny.

W znaczeniu prawnym firma to oznaczenie przedsiębiorcy, pod którym występuje on jako podmiot stosunków prawnych. Każdy przedsiębiorca musi działać pod jakąś firmą. Ponadto art. 433 kodeksu cywilnego mówi, że firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. W szczególności nie może ona wprowadzać w błąd co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Ochrona nazwy firmy w oparciu o ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W art. 5 ustawa stanowi, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd. Z kolei w art. 10 możemy przeczytać, że czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich.

Wadą ww. przepisów jest to, że przedsiębiorca, który chce w oparciu o nie chronić nazwę firmy, musi wykazać, że:

 • danym określeniem posługiwał się jako pierwszy;
 • używał go do oznaczania określonych towarów lub usług;
 • używał danego oznaczenia na określonym terytorium;
 • używał danego oznaczenia przez określony czas.

W praktyce spory w oparciu o niezarejestrowane znaki towarowe są trudne i skomplikowane. W pierwszej kolejności przedsiębiorca musi bowiem przed sądem udowodnić, że te prawa do nazwy firmy w ogóle mu przysługują. Często okazuje się, że ich zasięg jest jedynie lokalny. A to oznacza, że konkurent prowadzący swoje interesy w oddalonym mieście – nie łamie prawa. Nie występuje bowiem niebezpieczeństwo wprowadzenia ich klientów w błąd. Opieranie ochrony nazwy firmy jedynie o te przepisy jest dość ryzykowne i w wielu przypadkach niewystarczające.

Jak chronić nazwę firmy w oparciu o zarejestrowane znaki towarowe?

Wszystkie niedogodności ochrony nazwy firmy bez formalnej rejestracji eliminuje zastrzeżenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Znak towarowy to dość szerokie pojęcie. Najprościej mówiąc, znakiem towarowym jest każde oznaczenie, które pozwala odróżnić towar lub usługę na rynku.

Potocznie mówi się też o tym, że w Urzędzie Patentowym zastrzega się nazwę firmy. To nie do końca precyzyjne stwierdzenie, ale w gruncie rzeczy oddaje istotę takiej ochrony. Każdy przedsiębiorca, który działa na rynku, oferuje jakieś towary bądź usługi. Nie ma trzeciej drogi.

Przeczytaj też: https://znakitowarowe-blog.pl/dlaczego-warto-zastrzec-marke-firmy/

Rejestrując znak towarowy uzyskujemy monopol prawny na dane oznaczenie. Ten monopol ograniczony jest jednak do:

 • towarów lub usług wskazanych w zgłoszeniu;
 • określonego terytorium (Polska, Unia Europejska, wybrane kraje świata);
 • czasu (prawo ochronne trwa 10 lat z możliwością jego przedłużenia).

Poznaj opłaty urzędowe za rejestrację znaku towarowego:

Jak zastrzec znak towarowy?

Ochrona znaku towarowego przyznawana jest na wniosek. Należy więc złożyć podanie o rejestrację w odpowiednim urzędzie zajmującym się rejestracją znaków towarowych. Wszystko zależy od terytorium jakie ma objąć ochrona. I tak:

 • W Polsce, rejestracją znaków towarowych zajmuje się Urząd Patentowy RP z siedzibą w Warszawie.
 • W Unii Europejskiej jest to Urząd UE ds. Własności Intelektualnej z siedzibą w Alicante w Hiszpanii.
 • Międzynarodową rejestracją znaków towarowych zajmuje się Światowa Organizacja Własności Intelektualnej z siedzibą w Genewie w Szwajcarii.

Decydując się na rejestrację powinieneś pamiętać, że nie każda nazwa ma szansę na uzyskanie ochrony. Urząd Patentowy po otrzymaniu nowego zgłoszenia będzie sprawdzał czy nie występują bezwzględne przeszkody w rejestracji. Przykładem takiej przeszkody może być opisowość znaku towarowego. Takie oznaczenie musi nadawać się do odróżnienia danego towaru lub usługi na rynku. Niedopuszczalne jest, aby było to określenie opisowe jak np. „biuro rachunkowe” dla usług prawnych. Ekspert, który uzna, że znak towarowy nie nadaje się do rejestracji – odmówi przyznania ochrony.

Jeżeli jednak żadna z bezwzględnych przeszkód nie występuje, procedura rejestracji znaku wchodzi w tryb sprzeciwowy. Chodzi o to, że przez określony czas (w Polsce są to 3 miesiące) właściciele podobnych znaków towarowych z wcześniejszą datą rejestracji, mogą sprzeciwić się rejestracji zgłoszonego znaku. Jeżeli to zrobią, dochodzi do sporu, w którego efekcie ekspert może wydać decyzję o odmowie rejestracji.

Pamiętaj, że kolizją będą nie tylko znaki identyczne, ale i podobne. I tutaj wiele osób może mieć problemy interpretacyjne. Jak bowiem ocenić, czy znak różniący się jedną literą bądź jednym słowem narusza już prawo czy jeszcze nie? A co w przypadku podobieństwa samych towarów? Przykładowo, czy słowo FENIX do oznaczania zabawek jest kolizyjnie podobne do słowa FENIKS przeznaczonego do oznaczania gier?

Z tego właśnie powodu przed samym zgłoszeniem powinno się zrobić szczegółowe badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego. W tym zakresie warto zwrócić się o pomoc do rzecznika patentowego. Jako specjalista od prawnej ochrony marki może on nie tylko zająć się sprawdzeniem samej marki, ale również całym procesem rejestracyjnym.

Co zyskujesz rejestrując znak towarowy?

Korzyści z takiej ochrony jest wiele. Dla przedsiębiorców największe znaczenie mają jednak trzy:

 1. Chroniąc markę firmy w Urzędzie Patentowym uzyskujesz formalne prawa do marki. Ma to bezcenne znaczenie w przypadku sporu. Chodzi o to, że dysponując świadectwem ochronnym mamy urzędowe poświadczenie, że jako jedyni możemy posługiwać się danym oznaczeniem na terenie np. całej Polski. Konkurent wchodząc w taką nazwę złamie prawo nawet wtedy, kiedy będzie działał w odległym mieście. Samo prowadzenie sporu jest również łatwiejsze. Zamiast przedstawiania ogromnej ilości dowodów na przysługujące nam prawa do marki, wystarczy wylegitymować się świadectwem rejestracji znaku.
 2. Skuteczna obrona przed nieuczciwą konkurencją. Spory o markę firmy często wynikają z tego, że przedsiębiorcy swoich znaków towarowych nie chronią. Z firmy odchodzi kluczowy pracownik lub wspólnik i próbuje przejąć jej nazwę. Może to zrobić, jeżeli jako pierwszy zarejestruje jej znak towarowy w Urzędzie Patentowym. W takim przypadku na drodze spornej może podjąć próbę zablokowania używania tego określenia przez byłego partnera biznesowego. Takie działania łatwo zablokujesz, jeżeli jako pierwszy zarejestrujesz swój znak towarowy.

 1. Możliwość posługiwania się symbolem ®. Charakterystyczna R-ka pojawia się przy najbardziej rozpoznawalnych markach świata. Niewykluczone, że właśnie z tego powodu konsumenci utożsamiają ten symbol z najwyższą jakością i „oryginalnością”. To błędne tłumaczenie, choć niewątpliwie korzystne dla przedsiębiorców, którzy swoje znaki towarowe rejestrują. Od strony prawnej symbol ® oznacza, że dana nazwa lub logo jest zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym znakiem towarowym. Stanowi to więc niejako ostrzeżenie dla konkurencji.

Autorem publikacji jest Mikołaj Lechprawnik, rzecznik patentowy, autor bloga https://znakitowarowe-blog.pl/ nagrodzonego przez Urząd Patentowy RP.

O Mikołaj Lech

Zobacz również

Jak wypozycjonować kanał na YouTube

YouTube to druga co do wielkości platforma wyszukiwania na świecie. Z tego powodu, każdy twórca …